Neden Biz?


Alihanoğlu Hukuk | İzmir Avukat, İzmir Hukuk

Birleşmiş Milletler Havana Prensipleri – Madde 14 Avukatların Rolüne dair : Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslar arası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlüklerini yüceltmeye çalışırlar ve hukuka, hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler .

Avukatlığın Amacı-Avukatlık Yasası Madde 2: Avukatlığın amacı: Hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurum ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

 

Ceza Davaları Ağır ceza, Asliye ceza ve her türlü ceza davaları

Asliye ve Sulh HukukMeni Müdahale, İzalei Şuyu, Alacak-Verecek davaları, Çek, Senet

İcra İflas Hukuku İhtiyati haciz, kati haciz ve icra tetkik hakimliği nezdinde yapılacak her türlü davalar

Aile Mahkemesi Evlilikle ilgili her türlü ihtilaflar. Boşanma davaları (Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma), nafaka

İş Mahkemesi İş Mahkemeleri nezdinde görülecek olan her türlü KIDEM TAZMİNATI vs, İŞE İADE DAVALARI

Tüketici Mahkemesi Tüketiciyi koruma Kanunu doğrultusunda açılmış ve açılacak her türlü davalar

Tecrübeli ve donanımlı hukukçularımızla, İzmir avukatlık büromuzda sizlere hukuk alanlarında profesyonel hizmet vermektedir.